Adres: ul. Kasprzaka 70, 41-303 Dąbrowa Górnicza   Telefon: +48 501 789 580

Jesteś tutaj: BHP

BHP

Aby właściwie dopełnić wszelkich obowiązków związanych z bezpieczeństwem podczas realizacji przyjętego zlecenia, mamy do dyspozycji własny personel BHP, dzięki któremu dbamy o zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych pracowników i innych osób podczas realizacji zadania.

Świadczymy również usługi w postaci :

  Nadzoru i  kompleksowej obsługi z zakresu BHP

  Oceny ryzyka na stanowisku pracy

  Sporządzania pełnej dokumentacji powypadkowej

  Przeglądu i sprzedaży sprzętu do prac na wysokości

  Sprzedaży artykułów BHP